Հայերեն
English
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ և ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ»
Ներբեռնել համաժողովի ծրագիրը
RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT BY THE REPUBLIC OF ARMENIA: PROBLEMS AND PROCESS
Download Conference Programme
Գլխավոր
Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ

2016 թ․ սեպեմբերից սկսած Ջեսափի միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի ազգային կազմակերպումն իրականացնում է Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ջանքերով․ Ջեսափի անվան Միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի ազգային ադմինիստրատորն է հանդիսանում Եղիշե Կիրակոսյանը։ Դատախաղին մասնակցելու համար թիմերի գրանցումն արդեն բաց է։ Բոլոր հետաքրքրված համալսարնաների թիմերը կարող են գրանցվել այստեղ՝ Ջեսափի թիմերի գրանցում
Գրանցման վերջնաժամկետն է 2016 թ․ նոյեմբերի 17-ը։